Chargement en cours...
La compagnie des petits
En poursuivant votre navigation sur nos sites, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins promotionnelles et/ou publicitaires, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.
Condicions
legals
Condicions legals Editor
La Compagnie des Petits amb seu social a França és H3M,
SAS au capital de 5 010 000 €.

RCS Aix en provence : 382 032 480
SIRET : 382 032 480 00271

Zac de l'Agavon - 8/10 avenue Lamartine BP03
13 751 Les Pennes Mirabeau Cedex - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 46 68 68
Fax : +33 (0)4 42 46 68 69

Activitat : Prêt-à-porter moda infantil 0-12 anys
Data de fundació : 1991
Web : www.lacompagniedespetits.com
Servei de comunicació d'H3M : c.raynaut@lacompagniedespetits.fr


Fotos no contractuals

Aquest web no és cap lloc de venta.
Tota la informació continguda en aquest web es difon únicament a títol informatiu i en cap cas no representa ofertes comercials de productes o serveis.

Protecció de dades personals

La Compagnie des Petits es compromet a preservar la confidencialitat de la informació que l'internauta pugui facilitar en línia ocasionalment. Tota la informació personal que l'internauta pugui transmetre a La Compagnie des Petits per a l'ús d'alguns serveis, està sotmesa a les disposicions de la Llei 78-17, de 6 de gener de 1978, d'Informàtica i Llibertats.
En aquest sentit, l'internauta disposa d'un dret d'accés, de rectificació i de supressió de la seva informació personal, que pot exercir a qualsevol moment enviant un correu electrònic a la direcció següent:
H3M Z.A l’Agavon
8-10 avenue Lamartine BP03
13751 LES PENNES MIRABEAU Cedex

Enllaços

El web pot incloure enllaços cap a altres webs o a altres fonts d'informació d'Internet. En la mesura que la Compagnie des Petits no pot controlar aquests webs ni fonts d'informació externes, La Compagnie des Petits no es considera responsable de la disposició d'aquests webs i fonts externes. També declina tota la responsabilitat sobre el contingut, publicitat, productes, serveis o qualsevol altre material disponible en o a través d'aquests webs o fonts externes.
A més, La Compgnie des Petits no serà responsable dels danys o pèrdues constatats o al·legats que es derivin o tinguin relació amb l'accés, l'ús o amb el fet d'haver confiat en el contingut, béns o serveis disponibles en aquests webs o fonts externes.
Finalment, La Compagnie des Petits recorda que la creació d'un enllaç cap a la pàgina d'inici del seu web o qualsevol altra pàgina del web està sotmès a l'acord exprés, previ i escrit, de La Compagnie des Petits.

Dret de propietat de La Compagnie des Petits

El web i tot el programari utilitzat amb relació a aquest primer poden contenir informació confidencial i protegida pel dret de propietat intel·lectual vigent o qualsevol altre llei. Així, excepte menció que n'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual dels documents presents en el web i tots els elements creats per a aquest web, són propietat exclusiva de La Compagnie des petits, la qual no concedeix cap llicència ni cap altre dret llevat del de consultar el web.
En particular, les marques i altres drets de propietat intel·lectual esmentats en el web són propietat de les entitats vinculades a La Compagnie des Petits.
La reproducció de qualsevol document publicat al web només està autoritzada als fins exclusius d'informació per a un ús personal i privat. Queda totalment prohibit qualsevol reproducció o utilització de còpies amb altres finalitats.
També queda totalment prohibit copiar, modificar, crear una obra que derivi d'aquesta, invertir la concepció o la combinació o qualsevol altra manera per trobar el codi font (exceptuant els casos previstos per la llei), vendre, atribuir, subllicenciar o transferir de qualsevol manera els drets corresponents als programaris.
Igualment, també queda prohibit modificar el programari o utilitzar-ne versions modificades i especialment (sense que aquesta enumeració sigui limitativa) amb la finalitat d'obtenir un accés no autoritzat al servei i accedir-hi per un mitjà diferent al de la interfície que La Compagnie des Petits facilita a l'usuari a aquest efecte.


Llei aplicable - Jurisdicció

El present web i les condicions d'accés i utilització es regeixen per la llei francesa. Qualsevol litigi relatiu a les condicions mencionades anteriorment se sotmetrà a la competència exclusiva dels Tribunals d'Aix en Provence.

Condicions legals de l'Allotjador
CLEPSYDRE
105 Avenue de la Republique
59110 LA MADELEINE

cat
2