Chargement en cours...
La compagnie des petits
En poursuivant votre navigation sur nos sites, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins promotionnelles et/ou publicitaires, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.
Condicions generals
d'ús LCDP Club

El Club LCDP és un club de fidelitat desenvolupat per LA COMPAGNIE DES PETITS.

La subscripció al club LCDP implica l'íntegra acceptació sense reserves de les següents Condicions generals, que tenen valor contractual i de les quals el subscriptor reconeix tenir coneixement. Aquestes condicions generals estan disponibles a la pàgina d'internet www.lacompagniedespetits.com. LA COMPAGNIE DES PETITS es reserva el dret de modificar a qualsevol moment les condicions generals d'ús del programa de fidelitat subjecte al Club LCDP, la qual cosa el subscriptor accepta per antelació.

Els avantatges proporcionats al Club LCDP són vàlits a totes les botigues LA COMPAGNIE DES PETITS sòcies a França, a Espanya, i a Benelux, amb excepció de l'E-shop LA COMPAGNIE DES PETITS.

1- SUBSCRIPCIÓ:
La subscripció al Club LCDP es pot efectuar a totes les botigues LA COMPAGNIE DES PETITS sòcies a França, Espanya, Benelux.

1.1 CONDICIONS:
Per subscriure's al Club LCDP, el client ha d'emplenar i signar la fitxa client que se li lliurarà a la botiga i pagar la seva subscripció.
La subscripció està oberta a tota persona física, major d'edat i només s'admet una subscripció per persona. El compte de fidelitat és personal, únicament el titular del Compte Fidelitat pot beneficiar-se dels avantatges proposats del Club LCDP.

1.2 BOTIGA D'ENLLAÇ:
Al moment de la seva subscripció, el Client especificarà la botiga LA COMPAGNIE DES PETITS a la qual desitja ser vinculat. Mancant especificació per part del Client, la tenda d'enllaç serà la botiga on s'ha creat el compte de Fidelitat.
En cas de canvi de botiga d'enllaç, el client ha de dirigir-se a la botiga LA COMPAGNIE DES PETITS més propera per procedir a una nova petició d'enllaç.


1.3 PERÍODE DE VALIDESA
La subscripció és vàlida durant un any a partir de la creació del Compte de Fidelitat vinculat al client.

1.4 TARIFES

El preu de la subscripció és de 3 euros (IVA inclòs).
La subscripció per a les dones embarassades és gratuïta.
Aquestes tarifes poden ser modificades.

2- USOS I AVANTATGES:
La COMPAGNIE DONIS PETITS es reserva el dret de modificar o suprimir a qualsevol moment, tot o part dels drets i avantatges exposats a continuació.

2.1 ACUMULACIÓ DE PUNTS DE FIDELITAT:
Les modalitats i condicions d'acumulació de punts exposades a continuació són susceptibles de canvi i/o modificació.
Després d'emplenar el seu nom i cognom a caixa, les compres efectuades pel subscriptor a les botigues sòcies li permetran acumular punts a nivell d'1 punt per cada 1 euro de compra.
El subscriptor pot consultar a qualsevol moment el seu saldo de punts a la botiga.
La taula a continuació pot ser modificada a qualsevol moment a discreció de la COMPAGNIE DES PETITS.
En qualsevol cas, els punts de fidelitat s'acumularan segons la taula vigent el dia de la compra.
Les modalitats i condicions d'acumulació de punts exposades a continuació són susceptibles de canvi i/o modificació.

2.1.1 EXCLUSIÓ:
Les compres relatives als productes rebaixats així com les compres anteriors a la subscripció al Club LCDP no podran ser comptabilitzades en forma de punts fidelitat.

2.1.2 DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES I ACUMULACIÓ DE PUNTS:
En cas de devolució, els punts inicialment afegits es deduiran del compte de Fidelitat. En cas de canvi, els punts corresponents a la compra del/ o dels productes no seran afegits una segona vegada en el compte de Fidelitat.

2.1.3 PERÍODE DE VALIDESA DELS PUNTS DE FIDELITAT:
Els punts obtinguts tenen un període de validesa d'un any des del final de la pertinença al client. Si el client no renova la seva subscripció, i després d'un període de dos mesos a partir de la data de final de subscripció, els punts obtinguts seran definitivament perduts. El client podrà sol·licitar en un termini de dos mesos després del final de la seva subscripció la conversió del saldo de punts de fidelitat disponible en el seu Compte de Fidelitat en un val a reserva de ser superior o igual a 125 punts.

2.2 OFERTA DE BENVINGUDA:
Al moment d'efectuar l'alta de la subscripció al Club LCDP, 10 punts de benvinguda seran afegits al compte de Fidelitat del client. La renovació de la subscripció no permet rebre l'oferta de benvinguda.

2.3 VALS DE FIDELITAT:
Quan s'arriba als 150 punts, s'emetrà en caixa un val de compres per valor de 8 euros i el saldo de punts del Compte de Fidelitat del subscriptor disminuirà automàticament en 150 punts.
Les modalitats i condicions de benefici dels vals de compra de fidelitat són susceptibles de canvi i/o modificació.

2.3.1 CONDICIONS I PERÍODE DE VALIDESA:
Els vals de compra adquirits tenen un període de validesa de tres mesos a partir de la data d'emissió a totes les botigues LA COMPAGNIE DES PETITS del país emissor.
Els vals de compra de fidelitat són personals, nominatius i intransferibles. Com a conseqüència, LA COMPAGNIE DES PETITS es reserva el dret de demanar al subscriptor la presentació d'una identificació en caixa.
Els vals de compra de fidelitat no són fraccionables i no es realitzarà devolució en efectiu en el cas de no ser usat íntegrament. Els vals de compra de fidelitat no són acumulables entre ells ni amb promoció, oferta, vine a liquidació o rebaixes en curs.

2.3.2 ROBATORI O PÈRDUA D'UN VAL DE COMPRA DE FIDELITAT:
En cas de pèrdua del val, el subscriptor podrà beneficiar d'aquest mateix identificant-se en caixa. Aquest procediment serà possible únicament si el val no hagués estat canviat.
En cas de robatori, el val no serà reemborsat, canviat o reemplaçat.
 
2.4 ANIVERSARI DEL NEN/A:
La subscripció al «Club LCDP» permet al client beneficiar-se d'una oferta d'aniversari per a cada nen/a vinculat al compte de Fidelitat, aquesta oferta és vàlida fins els 12 anys complerts del nen. Les modalitats i condicions de l'oferta aniversari són susceptibles de canvi i/o modificació.
L'oferta aniversari permet al subscriptor beneficiar-se d'un 40% de reducció en el seu article preferit (excepte en "els flechazos"). L'oferta aniversari no es pot acumular amb un val de compra de fidelitat, una promoció, una oferta Club CDLP, vine a liquidació, o rebaixes en curs.
L'oferta és vàlida durant el mes de l'aniversari, excepte si s'esmenta diferent. El client serà avisat de l'oferta per email i/o sms sota reserva d'haver emplenat les seves dades durant la creació del compte de fidelitat.

2.5 SERVEI AVANTATGES:
La subscripció al Club LCDP permet al Client disposar gratuïtament de caixes regal durant les seves compres.

2.6 AVANTATGES VENDES PRIVADES:
La subscripció al Club LCDP permet al client, sota certes condicions, beneficiar-se d'ofertes promocionals especials i puntuals.
El subscriptor serà avisat de la seva oferta per email i/o sms, sota reserva d'haver emplenat les seves dades durant la creació del compte de fidelitat. Aquestes ofertes són estrictament personals, només seran vàlides sota presentació del SMS o de l'email en caixa.

3 APADRINAMENT:
El subscriptor podrà, si ho desitja, apadrinar a una persona propera per beneficiar-se de l'oferta de apadrinament Club LCDP. Per a això, només fa falta anar a la botiga amb el seu apadrinat per crear el compte Fidelitat d'aquest últim.
Durant la creació del compte Fidelitat de l'apadrinat, el compte Fidelitat del subscriptor li serà augmentat en 30 punts.

4 MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS GENERALS DE SUBSCRIPCIÓ I D'UTILITZACIÓ DEL CLUP LCDP
LA COMPAGNIE DES PETITS es reserva el dret de modificar, suspendre, o suprimir, a qualsevol moment i amb un preavís de 10 (deu) dies, tot o parts dels avantatges vinculats al Club LCDP. El subscriptor està convidat a consultar regularment les condicions generals de subscripció i d'ús posat al dia a la pàgina web www.lacompagniedespetits.com
LA COMPAGNIE DES PETITS es reserva el dret de suprimir el programa de fidelitat “Club LCDP” amb un preavís de trenta (30) dies. El client podrà sol·licitar, en un termini màxim de 2 mesos a partir de la supressió del programa de Fidelitat, la conversió del seu saldo de punts fidelitat disponibles en el seu Compte Fidelitat a reserva de ser superior o igual a 125 punts.
Cap modificació o supressió del Club LCDP i/o dels seus avantatges obtindrà dret a una indemnització per al subscriptor per qualsevol motiu.

5 FRAU I ABUSOS
El subscriptor es compromet a respectar la totalitat de les condicions d'ús vinculades al Club LCDP.
En cas d'ús fraudulent o abusiu del compte Fidelitat pel subscriptor o per un tercer actuant per compte del subscriptor, LA COMPAGNIE DES PETITS es reserva el dret a desactivar, de ple dret i sense una altra condició, el compte Fidelitat del subscriptor. LA COMPAGNIE DES PETITS podrà també procedir a l'anul·lació dels punts de fidelitat acumulats així com els avantatges obtinguts pel client, sense cap tipus de compensació o indemnització.

6 RESPONSABILITATS
LA COMPAGNIE DES PETITS, pel que fa al subscriptor, només té una obligació de mitjà sobre l'ús òptim dels serveis i avantatges vinculats al Club LCDP. La responsabilitat de la COMPAGNIE DES PETITS no podrà, llavors, ser compromesa en cas de qualsevol dany vinculat a un retard o a un error en l'acumulació dels punts o en la recepció de les ofertes avantatjoses.

7 DADES PERSONALS
D'acord amb la llei relativa a l'informació, als fitxers i a les llibertats del 06 de gener del 1978 modificat per la llei n°2004-801 del 6 d'agost 2004, el tractament de les informacions de caràcter nominatiu relacionades amb els adherents al Club LCDP va ser objecte d'una declaració simplificada amb la CNIL amb el número 720456.

7.1 FINALITAT
Les informacions recollides o la modificació del compte Fidelitat del subscriptor són objecte d'un tractament informàtic destinat a informar aquest mateix de les actualitats i promocions LA COMPAGNIE DES PETITS.

7.2 DRET DEL SUBSCRIPTOR
El subscriptor disposa del dret d'oposició al tractament, d'accés i de rectificació a les informacions que li concerneix, que pot exercir dirigint-se a:

SAS H3M
LA COMPAGNIE DES PETITS
Zac de l’Agavon
8/10 Avenue Lamartine
BP 03
13751 LES PENNES MIRABEAU CEDEX

7.3 MODIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS:
El subscriptor haurà d'assenyalar qualsevol naixement o canvi de dades a la seva botiga d'enllaç(botiga habitual)

cat
2